Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

úterý 10. února 2015

Rychlé čtení s Rozečti.se

Rychlé čtení (angl. Speed reading) je pokročilá čtenářská technika, která umožňuje zpracování textu 2-3 násobnou rychlostí oproti průměru při zachování běžné míry porozumění a zapamatování textu (asi 80 %).

Metody výuky rychlého čtení jsou osvědčeny již od roku 1925, avšak dosud se tato dovednost vyučovala pouze pomocí knih či osobních kurzů. Aplikace Rozečti.se nově umožňuje absolvování efektivní interaktivní formy výuky. Odborným garantem je Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., bývalý ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví, FF UK.

Ve světě je dovednost rychlého čtení na vzestupu, o čemž svědčí především vzrůstající zájem v západních zemích. V roce 2009 se i díky našim partnerům v Holandsku a v Belgii staly kurzy rychlého čtení nejvyhledávánější formou vzdělávání zaměstnanců.

Interaktivní výuka rychlého čtení je nyní dostupná v Češtině, Slovenštině, Angličtině, Němčině, Ruštině a Indonéštině. Spolu s partnery spustíme také Holandštinu, Španělštinu a Portugalštinu.

Jedním ze základních předpokladů pro výuku rychlého čtení je, aby s vyšší rychlostí neklesala výtěžnost informací, respektive neklesalo zapamatování čteného. Že k tomuto nedochází, a předpoklad je tak naplněn, víme na základě měření výsledků zapamatování u testů před začátkem výuky a po jejím absolvování (tedy následně na testech s požadavkem na násobně vyšší rychlost čtení).

Zatímco průměr úspěšnosti odpovědí na otázky u počátečních testů všech uživatelů napříč aplikací je zhruba 83 %, tak průměrná úspěšnost odpovědí při násobně vyšších rychlostech čtení v lekci 11 a vyšší je zhruba 81 %. Konkrétní průměrné rychlosti čtení pro tato měření jsou zhruba 214 slov za minutu na počátku výuky, respektive zhruba 583 slov za minutu v druhém případě.

Vzhledem k dlouhodobosti těchto výsledků (3 roky měření) a neměnnému trendu, je možno tato měření považovat za reprezentativní.

Zdroj: Rozečti.se aplikace, http://www.rozectise.cz/cze/dashboard/statisticsCo vám absolvování výuky rychlého čtení přinese?

  • Celoživotní schopnost zpracovávat texty 2x efektivněji
  • Méně času stráveného čtením dokumentů, emailů a dalších textů
  • Zajímavý rozvoj ve formě unikátního vzdělávacího kurzu

Výuka zabere v průměru asi 20 hodin čistého času (s další možností procvičování) při ideálním rozložení cvičení do 20 dní.

Očekávané reálné zlepšení efektivity čtení absolventa je více než 100 %.

Při odhadu, že každý den jsme vystaveni cca 100 000 slov[1] a že objem skutečně čteného textu v pracovní době se pohybuje v intervalu 10-50 000 slov, lze odhadnout úsporu času stráveného čtením následně:
Objem textu/den
Neškolený čtenář[2]
Školený čtenář
Úspora pro Den / Měsíc / Rok
10 000 slov
50 min
20 min
30 min  /  10 hod / 110 hod
50 000 slov
250 min
100 min
150 min / 50 hod / 550 hod

Konkrétně můžeme předpokládat čas čtení např. 3 hodiny denně a i při zlepšení pouhých 50 % dochází za den k úspoře 1 hodiny času, za měsíc k 20 hodinám.


[1] http://bits.blogs.nytimes.com/2009/12/09/the-american-diet-34-gigabytes-a-day
[2] Neškolený čtenář s rychlostí asi 200 slov za minutu, školený s rychlostí asi 500 slov za minutu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář.