Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

neděle 26. února 2012

Co je vlastně rychlé čtení…


…a proč je pro nás výhodné?
To jsou dvě hlavní otázky, které si musel položit každý, kdo se poprvé setkal s tímto termínem.
Ano, rychlé čtení znamená číst rychle, ale nejen to. Rychlé čtení není jen o tempu, jakým daný text „zhltáme“. Hlavně je o porozumění a vcítění se do textu, je to aktivní proces, který člověka obohacuje o nové poznatky. A je také o tom geniálním pocitu, který máte, když dokážete předvídat, co v textu následuje, když začínáte chápat autorovy myšlenkové pochody a když se dostanete až na dřeň textu.
Každý z nás je v současnosti obklopený obrovským množstvím informací – valí se na nás z televize, novin, časopisů a hlavně internetu. Zatímco v minulosti byl hlavní problém informace získat dost rychle (aby byly ještě aktuální a použitelné), v dnešní době je problémem dost rychle je vstřebat, dřív než přijdou další. A navíc ne všechny informace, ke kterým se dostaneme, jsou pro nás užitečné. Možným řešením tohoto problému je tyto zdroje prostudovat a zjistit to. Jenže znova – nemáme čas ani schopnosti procházet je všechny. Tento problém se dá částečně odstranit výběrem – na některé z nich musíme prostě rezignovat. A rychlé čtení nám dá prostředky, jak se vypořádat s tím zbytkem.
Z předchozích vět by se molo zdát, že rychlé čtení je hlavně pro ty, kteří jsou dennodenně zavalení obrovským množstvím materiálu, kterým se musí pročíst. Ano, ale kromě toho je rychlé čtení také vynikajícím prostředkem jak trénovat mozek a jeho funkce. Luštíte křížovky? Doplňujete sudoku? Tak proč nezkusit také rychlé čtení?
Mnoho lidí už má základy rychlého čtení zvládnuté, aniž by o tom věděli. Sami se naučili, jak v každodenním spěchu číst nejrůznější dokumenty tak, aby jim to nezabralo tolik času. Tyto schopnosti ale stále dají zlepšovat. Tak si to vyzkoušejte… 

sobota 18. února 2012

Jak probíhá výuka rychlého čtení v Rozečti.se


V minulém příspěvku jsme zhruba nastínili základní principy, na kterých výuka v Rozečti.se stojí. Konkrétně to jsou:
  • Stručná teoretická průprava
  • Rozšíření zrakového rozpětí
  • Správné oční fixace při čtení
  • Měření / kontrola postupu
  • Pravidelný trénink
Jak ale samotný proces výuky a učení se probíhá?
Nejdříve to nejdůležitější - nikdo vás nemůže donutit naučit se číst rychleji a lépe, k tomu je zapotřebí osobní odhodlání. Takže, máte zájem opravdu zvládnost dovednost rychlého čtení? Pokud ano, jste tady správně.

Prvním krokem je registrace do aplikace - k té vám stačí jméno a e-mailová adresa. Pokud se tedy nějak jmenujete (absenci e-mailu nepředpokládáme), nic vám nestojí v cestě.

Po registraci se vám zpřístupní uživatelská sekce, které dominuje přehled lekcí - celkově 20. Vašim jediným cílem ve hře zvané výuka rychlého čtení je absolvovat 20 postupně se ztěžujících lekcí, nic víc, nic míň.

Předtím, než se pustíte do hry...
Rychlé čtení je dovednost, která má své teoretické základy a bez jejich alespoň zběžné znalosti není možné se této dovednosti naučit. Bylo by to jako snažit se naučit programovat někoho, kdo nikdy neviděl počítač - můžete ho naučit příkazy, ale nebude vědět, co s nimi a jak je použít...

Po registraci proto obdržíte stručný souhrn principů a postupů výuky v PDF. Tento souhrn si prosím pročtěte a nebudete-li něčemu rozumnět, neváhejte se nás zeptat. Opravdu.

Ve zkratce se tak seznámíte se správnými čtenářskými návyky, pochopíte princip jednotlivých cvičení, které budete postupně absolvovat a zjistíte na co a jak se soustředit pro dosažení skutečně dlouhodobého zlepšení. Další informace a kratší tipy a doporučení budeme dávkovat postupně běheme výuky.

Jak hrát a vyhrát v Rozečti.se
Po nastudování první komprimované dávky informací jak to celé funguje je čas začít s výukou samotnou.
Vždy se budete nacházet v určité lekci, buďto na jejím začátku nebo v místě, které umožňuje uložení a pozdější návrat.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že pokračovat v tréninku je zapotřebí pravidelně. Bez pravidelného cvičení není možné dostat se na požadovanou úroveň zlepšení. Rozhodně doporučujeme alespoň krátce trénovat každý den po dobu trvání kurzu - tedy cca 14 dní až 3 týdny. Postup do jednotlivých lekcí by měl probíhat ve frekvenci alespoň +1 dokončená lekce za 3 dny. Pravidelnost a jistý dril je nejlepší cesta ke kýženým výsledkům.

Po zvolení pokračování ve výuce začíná trénink v jednom z potřebných cvičení. V Rozečti.se se věnujeme především dvěma hlavním druhům cvičení.

První druh cvičení je rozšiřování zrakového rozpětí. Zrakové rozpětí je délka řetězce, respektive počet písmen textu, které oči zachytí na jednu fixaci (jeden pohled - o fixacích viz dále). U netrénovaného čtenáře je tato délka textu okolo 7 znaků na jednu fixaci. Tréninkem lze ale dosáhnout i více než 20 znaků na jednu fixaci. Toto rozšíření pohledu či „čtecího zorného pole“ je tedy podstatou tréninku první dovednosti. Samotný trénink v aplikaci spočívá v co nejpřesnějším přepisu očima zachycených řetězců textu, které budou postupně zobrazeny na obrazovce.

Druhý hlavní typ cvičení je výuka očních fixací. Vzhledem k tomu, že naše oči zpracovávají text pouze, když se nehýbou, tedy když se na text fixují, je třeba věnovat pozornost výuce správných očních fixací. Podstata tréninku této dovednosti je odbourání nadbytečných fixací, jejich zpřesnění a i částečné urychlení. Cílem je, aby se vaše oči nevracely v textu, nepřeskakovaly z řádku na řádek či jinak nebloudily. Rychlé čtení zpravidla obnáší přesné fixování zraku na řádku a přesné přeskoky při průchodu po řádku. Neškolený čtenář využívá 7 až 9 fixací na jeden běžný řádek textu v knize. Tréninkem lze počet fixací snížit a především spolu s rozšířením zrakového rozpětí se lze dostat i jen na 3 fixace na jeden běžný řádek v knize.
Trénink očních fixací v aplikaci spočívá v tréninku tří fixací na řádek s postupně se rozšiřujícími slovy a v procházení zraku po řádku přesně v rytmu zvýraznění částí textu. Zde nejde o plné pochopení, důležité je především cvičit správný rytmus průchodu po řádku textu.

Po absolvování jednotlivých cvičení z těchto dvou hlavních oblastí se dostáváme na konec lekce, kde je vždy změřena aktuální rychlost  čtení. Postup klasicky měříme přečtením kratšího odstavce textu, přičemž se měří jednak rychlost (slova za minutu) a jednak pochopení textu (pomocí kontrolních otázek). Pravidelným tréninkem a zvyšováním náročnosti dojde k dvoj- až trojnásobnému zvýšení vaší rychlosti čtení a to bez kompromisů – bez ztráty pochopení čteného, ba právě naopak, zapamatujete si více (díky rychlejšímu vstřebání souvislostí v textu).

Opravdu každá zábava něco stojí?
Minimálně čas a úsilí určitě. Věříme, že schopnost číst rychleji a lépe je užitečná pro každého, byť uplatnění je na každém dle jeho potřeb. Proto jsme také přesdvěčeni o skutečné hodnotě, kterou naše aplikace přináší a její plná verze skutečně něco stojí - ale nebojte, žádná velká suma to nebude. Pouze se chceme vyhnout umisťování otravných reklam - ty by výuce skutečně škodily.
Zajíce v pytli ale nabízet nebudeme - každý uživatel si po bezplatné registraci vyzkouší jak mu výuka vyhovuje v prvních 3 bezplatných lekcích se vším všudy. Ony i 3 lekce vám přinesou zlepšení, uvidíte. A po skutečném otestování Rozečti.se je na vás zda budete pokračovat kompletním kurzem - věříme že ano ;)

Kdo je vítězem v Rozečti.se?
Přestože je jen a jen na vás, jaký bude váš cíl při trénování rychlějšího a lepšího čtení, obecně si myslíme, že dosáhnutí 15. lekce s rychlostí čtení 550 slov za minutu bude cíl pro většinu uživatelů. Za tento výsledek vás jako vítěze oceníme certifikátem úspěšného absolventa.
Samozřejmě ale můžete mířit podstatně výše - za úspěšné absolvování 20. lekce dostanete nejen poukazy na Rozečti.se kurz zdarma pro své přátele nebo rodinu, ale především budete uvedeni do naší čtenářské síně slávy a rádi s vámi budeme i dále spolupracovat na rozvoji naší aplikace a vašich dovedností.

Těšíme se na vás,
tým Rozečti.se

středa 15. února 2012

Výuka rychlého čtení on-line


Už brzy vám v aplikaci Rozečti.se nabídneme on-line nástroj pro výuku a následné procvičování, respektive udržování dovednosti rychlého čtení.

Pevně věříme, že tato nová forma výuky bude dostatečně lákavá pro to, aby se rychlé čtení přeneslo ze sféry velmi vzácné dovednosti jen pro vybrané jedince do sféry užitečné dovednosti pro každého. Je to vlastně jako psaní všemi deseti - chvíli trvá se to naučit, ale následné využití v praxi je bohaté pro každého z nás...

A jaké jsou základní prvky výuky v Rozečti.se? 
Aplikace pokrývá pět neoddělitelných součástí:
  1. Stručná teoretická průprava
  2. Rozšíření zrakového rozpětí
  3. Správné oční fixace při čtení
  4. Měření / kontrola postupu
  5. Pravidelný trénink


Stručná teoretická průprava
Větší část teorie je dávkována postupně jako součást výukových lekcí. Nelze totiž jen mechanicky cvičit pohyby očí, školený čtenář musí také znát základy práce s textem a informacemi obecně. Teorie je nenásilně rozdělena a dávkována pomocí úvodních informací, vysvětlení v aplikaci, krátkých doporučení, výukových textů a instruktážních videí .

Rozšíření zrakového rozpětí
Zrakové rozpětí lze rozšířit tréninkem - to je důležitý základní předpoklad. Běžné zrakové rozpětí neškoleného čtenáře je cca 7 znaků textu, přičemž pravidelným tréninkem lze dosáhnout i rozpětí 20 znaků textu.
V aplikaci je běžný text nahrazen náhodnými řetězci, přičemž 7 náhodných znaků cca odpovídá 20 znakům srozumitelného textu.

Správné oční fixace při čtení
Další ověřený předpoklad je, že správnému pohybu očí při čtení – fixacím – se lze naučit tréninkem. Neškolení čtenáři se běžně dopouštějí mnoha nevědomých zlozvyků, například vracení se v textu (regrese), přeskakování, neefektivního pohybu očí, subvokalizace, a jiných.
Trénink eliminuje většinu těchto zlozvyků a tím „odbrzdí“ rychlost čtení textu.

Měření a kontrola postupu
Na závěr každé výukové lekce je změřena aktuální rychlost čtení. Rychlost čtení je počítána ve slovech za minutu (SZM) s přihlédnutím k pochopení textu (čtení bez pochopení, respektive vnímání textu zcela logicky ztrácí smysl).
Každá lekce má stanoven minimální počet slov za minutu nutný pro její absolvování. Již po absolvování 15. lekce s limitem 550 slov za minutu máte nárok na certifikát absolventa on-line kurzu rychlého čtení Rozečti.se.

Pravidelný trénink
Pro skutečné zlepšení je zapotřebí trénovat pravidelně a postupně – ideálně 1x denně po 1 lekci.
Při problémech se zakončením vyšší lekce je na místě přidat si navíc volitelné procvičování, které máte v aplikaci vždy k dispozici - budete tak mít možnost procvičovat dle libosti a individuálních potřeb.
Rozmezí mezi tréninkem v jednotlivých lekcích by nemělo být delší než 3 dny, protože (stejně jako při psaní všemi deseti) je důležité si dovednost řádně osvojit a hned začít používat - bez správného používání i tato dovednost ochabuje.
I po dosažení cílové rychlosti je vhodné jednou za čas procvičovat v aplikaci pro připomenutí - aplikace vás dokonce jednou za čas upozorní e-mailem automaticky.

Těšíme se na vás,
tým Rozečti.se