Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

sobota 18. února 2012

Jak probíhá výuka rychlého čtení v Rozečti.se


V minulém příspěvku jsme zhruba nastínili základní principy, na kterých výuka v Rozečti.se stojí. Konkrétně to jsou:
  • Stručná teoretická průprava
  • Rozšíření zrakového rozpětí
  • Správné oční fixace při čtení
  • Měření / kontrola postupu
  • Pravidelný trénink
Jak ale samotný proces výuky a učení se probíhá?
Nejdříve to nejdůležitější - nikdo vás nemůže donutit naučit se číst rychleji a lépe, k tomu je zapotřebí osobní odhodlání. Takže, máte zájem opravdu zvládnost dovednost rychlého čtení? Pokud ano, jste tady správně.

Prvním krokem je registrace do aplikace - k té vám stačí jméno a e-mailová adresa. Pokud se tedy nějak jmenujete (absenci e-mailu nepředpokládáme), nic vám nestojí v cestě.

Po registraci se vám zpřístupní uživatelská sekce, které dominuje přehled lekcí - celkově 20. Vašim jediným cílem ve hře zvané výuka rychlého čtení je absolvovat 20 postupně se ztěžujících lekcí, nic víc, nic míň.

Předtím, než se pustíte do hry...
Rychlé čtení je dovednost, která má své teoretické základy a bez jejich alespoň zběžné znalosti není možné se této dovednosti naučit. Bylo by to jako snažit se naučit programovat někoho, kdo nikdy neviděl počítač - můžete ho naučit příkazy, ale nebude vědět, co s nimi a jak je použít...

Po registraci proto obdržíte stručný souhrn principů a postupů výuky v PDF. Tento souhrn si prosím pročtěte a nebudete-li něčemu rozumnět, neváhejte se nás zeptat. Opravdu.

Ve zkratce se tak seznámíte se správnými čtenářskými návyky, pochopíte princip jednotlivých cvičení, které budete postupně absolvovat a zjistíte na co a jak se soustředit pro dosažení skutečně dlouhodobého zlepšení. Další informace a kratší tipy a doporučení budeme dávkovat postupně běheme výuky.

Jak hrát a vyhrát v Rozečti.se
Po nastudování první komprimované dávky informací jak to celé funguje je čas začít s výukou samotnou.
Vždy se budete nacházet v určité lekci, buďto na jejím začátku nebo v místě, které umožňuje uložení a pozdější návrat.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že pokračovat v tréninku je zapotřebí pravidelně. Bez pravidelného cvičení není možné dostat se na požadovanou úroveň zlepšení. Rozhodně doporučujeme alespoň krátce trénovat každý den po dobu trvání kurzu - tedy cca 14 dní až 3 týdny. Postup do jednotlivých lekcí by měl probíhat ve frekvenci alespoň +1 dokončená lekce za 3 dny. Pravidelnost a jistý dril je nejlepší cesta ke kýženým výsledkům.

Po zvolení pokračování ve výuce začíná trénink v jednom z potřebných cvičení. V Rozečti.se se věnujeme především dvěma hlavním druhům cvičení.

První druh cvičení je rozšiřování zrakového rozpětí. Zrakové rozpětí je délka řetězce, respektive počet písmen textu, které oči zachytí na jednu fixaci (jeden pohled - o fixacích viz dále). U netrénovaného čtenáře je tato délka textu okolo 7 znaků na jednu fixaci. Tréninkem lze ale dosáhnout i více než 20 znaků na jednu fixaci. Toto rozšíření pohledu či „čtecího zorného pole“ je tedy podstatou tréninku první dovednosti. Samotný trénink v aplikaci spočívá v co nejpřesnějším přepisu očima zachycených řetězců textu, které budou postupně zobrazeny na obrazovce.

Druhý hlavní typ cvičení je výuka očních fixací. Vzhledem k tomu, že naše oči zpracovávají text pouze, když se nehýbou, tedy když se na text fixují, je třeba věnovat pozornost výuce správných očních fixací. Podstata tréninku této dovednosti je odbourání nadbytečných fixací, jejich zpřesnění a i částečné urychlení. Cílem je, aby se vaše oči nevracely v textu, nepřeskakovaly z řádku na řádek či jinak nebloudily. Rychlé čtení zpravidla obnáší přesné fixování zraku na řádku a přesné přeskoky při průchodu po řádku. Neškolený čtenář využívá 7 až 9 fixací na jeden běžný řádek textu v knize. Tréninkem lze počet fixací snížit a především spolu s rozšířením zrakového rozpětí se lze dostat i jen na 3 fixace na jeden běžný řádek v knize.
Trénink očních fixací v aplikaci spočívá v tréninku tří fixací na řádek s postupně se rozšiřujícími slovy a v procházení zraku po řádku přesně v rytmu zvýraznění částí textu. Zde nejde o plné pochopení, důležité je především cvičit správný rytmus průchodu po řádku textu.

Po absolvování jednotlivých cvičení z těchto dvou hlavních oblastí se dostáváme na konec lekce, kde je vždy změřena aktuální rychlost  čtení. Postup klasicky měříme přečtením kratšího odstavce textu, přičemž se měří jednak rychlost (slova za minutu) a jednak pochopení textu (pomocí kontrolních otázek). Pravidelným tréninkem a zvyšováním náročnosti dojde k dvoj- až trojnásobnému zvýšení vaší rychlosti čtení a to bez kompromisů – bez ztráty pochopení čteného, ba právě naopak, zapamatujete si více (díky rychlejšímu vstřebání souvislostí v textu).

Opravdu každá zábava něco stojí?
Minimálně čas a úsilí určitě. Věříme, že schopnost číst rychleji a lépe je užitečná pro každého, byť uplatnění je na každém dle jeho potřeb. Proto jsme také přesdvěčeni o skutečné hodnotě, kterou naše aplikace přináší a její plná verze skutečně něco stojí - ale nebojte, žádná velká suma to nebude. Pouze se chceme vyhnout umisťování otravných reklam - ty by výuce skutečně škodily.
Zajíce v pytli ale nabízet nebudeme - každý uživatel si po bezplatné registraci vyzkouší jak mu výuka vyhovuje v prvních 3 bezplatných lekcích se vším všudy. Ony i 3 lekce vám přinesou zlepšení, uvidíte. A po skutečném otestování Rozečti.se je na vás zda budete pokračovat kompletním kurzem - věříme že ano ;)

Kdo je vítězem v Rozečti.se?
Přestože je jen a jen na vás, jaký bude váš cíl při trénování rychlějšího a lepšího čtení, obecně si myslíme, že dosáhnutí 15. lekce s rychlostí čtení 550 slov za minutu bude cíl pro většinu uživatelů. Za tento výsledek vás jako vítěze oceníme certifikátem úspěšného absolventa.
Samozřejmě ale můžete mířit podstatně výše - za úspěšné absolvování 20. lekce dostanete nejen poukazy na Rozečti.se kurz zdarma pro své přátele nebo rodinu, ale především budete uvedeni do naší čtenářské síně slávy a rádi s vámi budeme i dále spolupracovat na rozvoji naší aplikace a vašich dovedností.

Těšíme se na vás,
tým Rozečti.se

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář.