Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

středa 15. února 2012

Výuka rychlého čtení on-line


Už brzy vám v aplikaci Rozečti.se nabídneme on-line nástroj pro výuku a následné procvičování, respektive udržování dovednosti rychlého čtení.

Pevně věříme, že tato nová forma výuky bude dostatečně lákavá pro to, aby se rychlé čtení přeneslo ze sféry velmi vzácné dovednosti jen pro vybrané jedince do sféry užitečné dovednosti pro každého. Je to vlastně jako psaní všemi deseti - chvíli trvá se to naučit, ale následné využití v praxi je bohaté pro každého z nás...

A jaké jsou základní prvky výuky v Rozečti.se? 
Aplikace pokrývá pět neoddělitelných součástí:
  1. Stručná teoretická průprava
  2. Rozšíření zrakového rozpětí
  3. Správné oční fixace při čtení
  4. Měření / kontrola postupu
  5. Pravidelný trénink


Stručná teoretická průprava
Větší část teorie je dávkována postupně jako součást výukových lekcí. Nelze totiž jen mechanicky cvičit pohyby očí, školený čtenář musí také znát základy práce s textem a informacemi obecně. Teorie je nenásilně rozdělena a dávkována pomocí úvodních informací, vysvětlení v aplikaci, krátkých doporučení, výukových textů a instruktážních videí .

Rozšíření zrakového rozpětí
Zrakové rozpětí lze rozšířit tréninkem - to je důležitý základní předpoklad. Běžné zrakové rozpětí neškoleného čtenáře je cca 7 znaků textu, přičemž pravidelným tréninkem lze dosáhnout i rozpětí 20 znaků textu.
V aplikaci je běžný text nahrazen náhodnými řetězci, přičemž 7 náhodných znaků cca odpovídá 20 znakům srozumitelného textu.

Správné oční fixace při čtení
Další ověřený předpoklad je, že správnému pohybu očí při čtení – fixacím – se lze naučit tréninkem. Neškolení čtenáři se běžně dopouštějí mnoha nevědomých zlozvyků, například vracení se v textu (regrese), přeskakování, neefektivního pohybu očí, subvokalizace, a jiných.
Trénink eliminuje většinu těchto zlozvyků a tím „odbrzdí“ rychlost čtení textu.

Měření a kontrola postupu
Na závěr každé výukové lekce je změřena aktuální rychlost čtení. Rychlost čtení je počítána ve slovech za minutu (SZM) s přihlédnutím k pochopení textu (čtení bez pochopení, respektive vnímání textu zcela logicky ztrácí smysl).
Každá lekce má stanoven minimální počet slov za minutu nutný pro její absolvování. Již po absolvování 15. lekce s limitem 550 slov za minutu máte nárok na certifikát absolventa on-line kurzu rychlého čtení Rozečti.se.

Pravidelný trénink
Pro skutečné zlepšení je zapotřebí trénovat pravidelně a postupně – ideálně 1x denně po 1 lekci.
Při problémech se zakončením vyšší lekce je na místě přidat si navíc volitelné procvičování, které máte v aplikaci vždy k dispozici - budete tak mít možnost procvičovat dle libosti a individuálních potřeb.
Rozmezí mezi tréninkem v jednotlivých lekcích by nemělo být delší než 3 dny, protože (stejně jako při psaní všemi deseti) je důležité si dovednost řádně osvojit a hned začít používat - bez správného používání i tato dovednost ochabuje.
I po dosažení cílové rychlosti je vhodné jednou za čas procvičovat v aplikaci pro připomenutí - aplikace vás dokonce jednou za čas upozorní e-mailem automaticky.

Těšíme se na vás,
tým Rozečti.se


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář.