Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

čtvrtek 22. března 2012

Rychlé čtení pod lupou


Rychlé čtení je dost často definováno dvěma ukazateli: rychlostí čtení (ve slovech za minutu) a pochopením textu (ta se uvádí v procentech).
Jednotliví autoři se však liší ohledně toho, jaké rychlosti by se mělo dosáhnout, aby se čtení opravdu dalo označit jako rychlé. Obvykle se uvádí míra rychlosti 250-300 slov za minutu. Avšak čtenáři, kteří prošli výcvikem by měli dosáhnout rychlosti okolo 500 slov za minutu.
Ovšem rychlé čtení by nikomu nepomohlo, pokud by nebylo doprovázeno pochopením toho, co vlastně čteme. A protože rychlé čtení je přece jen o rychlosti, pochopení nikdy nebude stoprocentní. Míra chápání textu by se měla pohybovat mezi 60-80%, jinak se o nějakém „čtení“ nedá mluvit (spíš je to jen honění očí po stránce).
Jak vysoká rychlost čtení je ještě přínosná a který už připravuje čtenáře o informace z textu, záleží na jeho individuálních schopnostech a textu. Jeden z francouzských odborníků na rychlé čtení, F. Richoudeau, dokonce tvrdí, že čím rychleji čteme, tím rychleji a lépe chápeme. Při rychlém čtení se nové informace v mozku zpracovávají rychleji, to vede k lepšímu předvídání textu a to zase zpětně zvyšuje chápání.
Existují ale i opačné názory. Rychlosti čtení se podle některých odpůrců dosahuje na úkor kvality a právě onoho pochopení. Čtenář přichází o souznění s autorem, o hlubší náhled na text a hlavně o požitek ze čtení.
Tyto argumenty ovšem ztrácejí půdu pod nohama, pokud si uvědomíme, že rychlé čtení není určeno pro každý typ textu a pro každou situaci. Vždyť kdo z nás by si chtěl přečíst třeba Pána Prstenů rychlostí 600 slov za minutu?
Názorů na rychlé čtení je hodně. A jaký máte vy?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář.