Vítejte na blogu služby pro online výuku rychlého čtení Rozečti.se, aplikace běží na adrese www.rozectise.cz

pondělí 2. dubna 2012

Aktivní čtení


Rychlé čtení je pouze jedna z metod, které může čtenář použít k efektivnějšímu čtení. V následujících týdnech se vás pokusím seznámit i s dalšími z nich. Dnes je jako první na řadě aktivní čtení.

Aktivní čtení je hlavně a především o čtenářově postoji k danému textu. Je pravým opakem je bezmyšlenkovité klouzání očí po textu, beze stopy vlastní iniciativy nebo hlubšího pochopení, bez cíle a nějaké zvláštní snahy, prostě pasivní přijímání předložených informací.
Aktivní čtenář má v první řadě nějaký cíl: chce zjistit určitou informaci, pochopit danou problematiku nebo ověřit o čem text je. Cíl mu dodává motivaci a motivace se projevuje v soustředění. Zkrátka - člověk se nefláká a kouká, aby pochopil.
Aktivní čtenář se nenechává textem vést. Naopak, předvídá ho. A pokud zjistí, že kniha nebo článek neobsahují to, co potřebuje, nebo mu to nepodávají stylem, který mu vyhovuje, nebojí se je zahodit a najít si jiný pramen.
Díky rychlosti čtení (předpokládáme, že aktivní čtenář dokáže využívat technik rychlého čtení – ať už je trénovaný nebo ne) postřehne na jednu fixaci větší část textu. Díky tomu pochopí význam celé věty dříve, než čtenář, který se textem prokousává slovo po slově. A proto je také schopen rychleji se zorientovat v myšlenkovém toku textu.
Aktivní čtenář vnímá text jako celek, ne jako sled jednotlivých vět. Během čtení klade otázky (nemusí to být nahlas), polemizuje s autorem nebo s ním přímo nesouhlasí. Po přečtení textu je schopen říct, co byla jeho hlavní myšlenka, jaký byl jeho závěr a o co se tyto závěry opírají.
A jak jste při čtení aktivní vy?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář.